Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal bảo trợ hai dự luật nhằm hỗ trợ các nhà hàng và bảo vệ người nhận trợ cấp thất nghiệp

Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal bảo trợ hai dự luật nhằm hỗ trợ các nhà hàng và bảo vệ người nhận trợ cấp thất nghiệp

Tin từ HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 24 tháng 2, năm 2021) – Theo thông cáo báo chí của văn phòng dân biểu liên bang Alan Lowenthal, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (khu vực 47) bảo trợ hai dự luật liên quan đến quỹ trợ cấp COVID-19 của liên bang dành cho các công ty, cá nhân và gia đình trong thời gian đại dịch.

Dự luật thứ nhất có tên gọi là RESTAURANTS Act, và nếu được thông qua sẽ thiết lập một ngân quỹ 120 tỷ Mỹ kim để giúp phục hồi kinh tế cho các tiệm ăn và nhà hàng đang vật lộn để sống sót sau đại dịch coronavirus. Các công ty ẩm thực có dưới 20 cửa tiệm này sẽ có thể nộp đơn xin quỹ trợ cấp lên đến 10 triệu Mỹ kim để trang trải các chi phí trong thời gian đại dịch, tính từ ngày 15 tháng 2, năm 2020 đến nay và sẽ chấm dứt sau tám tháng khi dự luật được chấp thuận và ban hành.

Dự luật thứ hai được Dân Biểu Alan Lowenthal bảo trợ có tên gọi là Excluding Pandemic Unemployment Compensation from Income Act, tạm dịch là “dự luật loại bỏ tiền trợ cấp thất nghiệp đại dịch từ thu nhập cá nhân.”  Dự luật này nhằm bảo vệ các cá nhân và gia đình bằng cách không cần phải trả thuế thu nhập trên số tiền trợ cấp thất nghiệp đại dịch (pandemic unemployment assistance) được cung cấp bởi đạo luật CARES Act và ngân sách liên bang Consolidated Appropriations Act of 2021, và dự luật cũng sẽ bảo đảm những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ không gặp trở ngại hay mất điều kiện cho các chương trình phúc lợi liên bang khác. (BBT)