19/11/2017 | 0

Dân biểu Jeff Flake: Đảng Cộng Hòa sẽ bị “nướng” nếu có đại diện là Trump và Moore

Dân biểu Jeff Flake: Đảng Cộng Hòa sẽ bị “nướng” nếu có đại diện là Trump và Moore

Mesa, Arizona. (CBS) – Dân Biểu Cộng Hòa với tính thẳng thắn Jeff Flake, tiểu bang Arizona, đã nói hớ rằng đảng Cộng Hòa sẽ bị “nướng”, nếu nó được định nghĩa bằng những nhân vật như Tổng Thống Trump, và ông Roy Moore ở tiểu bang.

Phát biểu này của ông Flake chẳng may bị nghe thấy qua microphone của đài truyền hình KNXV. Lúc đó ông đang nói chuyện với một người bạn sau khi kết thúc một cuộc họp với cử tri về cải tổ thuế. Ông Flake được nghe thấy nói với ông John Giles -Thị trưởng thành phố Mesa, Arizona- rằng nếu chúng ta trở thành đảng của ông Roy Moore và Donald Trump, chúng ta sẽ bị nướng.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Flake chỉ trích ông Moore, ông Trump hay cả đảng Cộng Hòa. Ông Flake chỉ trích tổng thống trong nhiều tuần trước, khi thông báo ông sẽ không tái tranh cử vào năm 2018. Ông từng tuyên bố rằng sẽ không đồng lõa hoặc im lặng về đường hướng của đảng Cộng Hòa và cách hành xử của tổng thống Trump nguy hiểm cho nền dân chủ Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)