Dân biểu Janet Nguyễn vinh danh các nhân vật cộng đồng trong tháng di sản AAPI

Dân biểu Janet Nguyễn vinh danh các nhân vật cộng đồng trong tháng di sản AAPI

Tháng 5 là Tháng Di Sản AAPI (Asian American Pacific Island) và hành trình để được công nhận bắt đầu vào cuối những năm 1970, và mất hơn 10 năm để trở thành một lễ kỷ niệm vinh danh kéo dài một tháng vĩnh viễn.

Sau khi Hạ Viện và Thượng Viện thông qua Nghị Quyết, Tổng Thống Jimmy Carter đã ký thành Luật 95-419 vào ngày 5 tháng 10 năm 1978. Từ năm 1980 đến 1990, mỗi Tổng Thống đã thông qua các tuyên bố hàng năm cho Tuần Lễ Di Sản Châu Mỹ Châu Á / Thái Bình Dương.

Năm 1990, Quốc Hội đã mở rộng việc tuân thủ từ một tuần lên một tháng. Tháng 5 hàng năm được chỉ định là Tháng Di Sản của người Mỹ Châu Á / Thái Bình Dương vào năm 1992 dưới thời chính quyền George H. W. Bush với việc thông qua Luật Công 102-540. Tháng Di Sản Châu Mỹ Thái Bình Dương được đổi tên thành Tháng Di Sản AAPI vào năm 2009.

Ngày nay, người Mỹ gốc Á Châu và người dân các đảo Thái Bình Dương là nhóm chủng tộc phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ. Và cộng đồng người Á Châu đã đóng góp rất nhiều cho đất nước này và đại diện cho nhiều nền văn hóa và truyền thống đa dạng.

Vì vậy hàng năm Dân Biểu Janet Nguyễn vinh danh các nhân vật trong cộng đồng Á Châu và các đảo Thái Bình Dương đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng.  Đặc biệt năm nay trong cộng đồng người Việt có nhiều nhân vật đã đóng góp cho cộng đồng từ nhiều năm qua từ bảo tồn văn hóa, dịch vụ trợ giúp cộng đồng như y tế,  đến tuyền thông.

Năm nay, dân biểu Janet Nguyễn đã vinh danh: nhạc sĩ Trúc Hồ, nhà giáo Diệu Quyên, bác sĩ Michael Đào, ông Thomas Quốc Thái, ông Phil Đông – Farmers Insurance Agents, chị Teri Vũ Nguyễn , Victor Cao – senior vice president Local Public Affairs, nha sĩ Chuck Lê, Chị Connie Phi Khanh Nguyễn , và nghị viên Tài Đỗ.