Dân biểu Janet Nguyễn nhận được ngân sách để thiết lập chương trình giảng dạy mô hình người Mỹ gốc việt, SB 895

Dân biểu Janet Nguyễn nhận được ngân sách để thiết lập chương trình giảng dạy mô hình người Mỹ gốc việt, SB 895

Tin từ SACRAMENTO, California – Những nỗ lực trong 6 năm qua của Dân Biểu Janet Nguyễn để thiết lập mô hình giảng dạy về kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt tỵ nạn cho các trường học ở California đã thành công.

Dân Biểu Janet Nguyễn đệ trình SB 895 vào tháng 1 năm 2018, yêu cầu Ủy Ban Giảng Dạy (IQC) phát triển và trình bày với Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang về việc thiết lập Mô Hình Giảng Dạy có tiếng nói của các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà và tiếng nói của những người vượt biển tỵ nạn. Dự luật này sẽ bao gồm các câu chuyện của những người Mỹ gốc Việt tỵ nạn, trong số đó có những câu chuyện của thuyền nhân Việt Nam và chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Vào tháng 9 năm 2018, Thống Đốc Brown ký SB 895 thành luật, với thời hạn đến tháng 3 năm 2023 để thiết lập mô hình giảng dạy này. Trong thời gian đó, nhiều cư dân và hội đoàn trong địa hạt và trên toàn Hoa Kỳ cùng nhau ủng hộ dự luật này. Hơn 1,000 người đến Sacramento để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với SB 895 trong các phiên điều trần khác nhau của ủy ban. Hơn 20,000 người ký tên vào bản kiến nghị.

Điều đáng tự hào nhất là hầu hết những người đến phát biểu chưa bao giờ đến Sacramento cũng như Toà Nhà Quốc Hội Tiểu Bang. Một số đồng hương lái xe hơn 10 tiếng để đến phát biểu ủng hộ cho dự luật.