Dân biểu Janet Nguyễn đồng tác giả dự luật hỗ trợ 2.6 tỷ mỹ kim vào các công ty nhỏ bị lỗ lã vì COVID-19

Dân biểu Janet Nguyễn đồng tác giả dự luật hỗ trợ 2.6 tỷ mỹ kim vào các công ty nhỏ bị lỗ lã vì COVID-19

Tin từ Sacramento, CA – – Dân Biểu Janet Nguyễn đã tham gia các nỗ lực của hai đảng để giúp đỡ các công ty nhỏ đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. Dự luật SB 74 của Thượng Viện, còn được gọi là “Đạo Luật Duy Trì Hoạt Động của California”, nhằm giúp đỡ các công ty nhỏ, chiếm khoảng 97% ở California.

Dân Biểu Janet Nguyễn cho biết bà nghĩ rằng một trong những việc sử dụng Ngân Sách Tiểu Bang tốt nhất là thúc đẩy nền kinh tế địa phương và hỗ trợ cho các công ty tiếp tục hoạt động, bởi vì người dân muốn trở lại làm việc để có thể cung cấp thực phẩm, nhà ở và các nhu cầu căn bản cho gia đình của họ.

COVID-19 đã khiến nền kinh tế California chậm lại khi các công ty nhỏ bắt đầu ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2020. Nhiều công ty trong các ngành công nghiệp khác nhau đã đóng cửa và mở lại nhiều lần, tùy thuộc vào các hạn chế và quy định mới được ban hành trong suốt 10 tháng qua. Sự việc này đã tàn phá tài chính và khiến cho nhiều người không có việc làm.

Dữ kiện gần đây đã cho biết gần một phần ba số công ty nhỏ sẽ không thể tồn tại sau tháng 1 năm 2021 nếu không có thêm kinh phí. Hiện có tổng cộng 37 Nhà Lập Pháp Tiểu Bang California đang ủng hộ đạo luật trên. Trong dự luật này, 10% dự kiến của California sẽ được tài trợ cho các công ty nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. (BBT)