Dân biểu Janet Nguyễn đệ trình nghị quyết vinh danh Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

Dân biểu Janet Nguyễn đệ trình nghị quyết vinh danh Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

Tin từ Sacramento, California – Trong tinh thần tưởng nhớ Ngày Quân Lực 19 tháng 6, Dân Bỉểu Janet Nguyễn đệ trình Nghị Quyết (Assembly Concurrent Resolution) ACR 134 vinh danh ngày 19 Tháng 6 là ngày Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

ACR 134 tưởng nhớ những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu dũng cảm trong chiến tranh Việt Nam và vinh danh những người còn sống, những nhà hoạt động, và những chiến sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền.

Là người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Dân Biểu Janet Nguyễn luôn ghi nhớ và hiểu được sự quan trọng trong việc gìn giữ và tưởng nhớ Ngày Quân Lực 19 tháng 6 cho thế hệ sau. Vì vậy, hàng năm, Dân Biểu Janet Nguyễn đều đệ trình nghị quyết vinh danh như: SCR (Senate Concurrent Resolution) 165 năm 2016, SCR 6 năm 2017, SCR 87 năm 2018, ACR (Assembly Concurrent Resolution) 72 năm 2021, và ACR 134 năm 2022 đã thông qua Hạ Viện và hiện đang chuyển qua Thượng Viện.

Rất tiếc, trong năm 2019-2020 khi Dân Biểu Janet Nguyễn vắng mặt tại Quốc Hội đã không có dân cử nào tại Quốc Hội thông qua Nghị Quyết vinh danh tưởng nhớ. Trong cuộc chiến Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Sản Bắc Việt đã có khoảng 250,000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh.

Ngoài ra, còn có hơn 1 triệu binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 300,000 binh sĩ Hoa Kỳ bị thương trong cuộc chiến. Ngày nay, có khoảng 100,000 Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cư ngụ tại tiểu bang California, và cộng đồng các cựu binh vẫn luôn giữ một mối quan hệ gắn bó chặt chẽ.