Dân biểu Janet Nguyễn đệ trình dự luật miễn trừ người làm nail ra khỏi AB5

Dân biểu Janet Nguyễn đệ trình dự luật miễn trừ người làm nail ra khỏi AB5

Tin từ Sacramento, CA – Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của dân biểu Janet Nguyễn, Dân Biểu Janet Nguyễn đã đệ trình AB 231, một dự luật sẽ vĩnh viễn miễn trừ những người làm nail khỏi đạo luật AB 5.

AB 5 là một đạo luật được Cơ Quan Lập Pháp thông qua vào năm 2019, xác định lại định nghĩa của một nhân viên. AB 5 được ký thành luật vào năm 2019, đã phân loại lại phần lớn những ai làm việc độc lập (1099) là nhân viên, nghĩa là họ không thể làm việc cho chính cá nhân họ. Có một số miễn trừ vĩnh viễn được đưa ra cho các ngành khác như thợ cắt tóc và tiệm làm tóc. Tuy nhiên, thợ làm nail chỉ được miễn trừ ngắn hạn cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau đó, họ sẽ không được phép làm việc với tư cách là người làm việc độc lập.

AB 231 tìm cách thay đổi điều đó để quyền miễn trừ này được vĩnh viễn. Dân Biểu Janet Nguyễn nói rằng AB 5 đã miễn trừ vĩnh viễn cho mọi ngành nghề trong ngành thẩm mỹ, ngoại trừ ngành nail, điều đó không công bằng và là một hình phạt đối với người Mỹ gốc Việt.

80% thợ nail và chủ tiệm nail là người  Mỹ gốc Việt trong toàn Tiểu Bang California. Dân Biểu Janet Nguyễn nói rằng dự luật AB 231 của bà sẽ bảo đảm cho những người làm nail có thể tự do tiếp tục làm việc với tư cách độc lập như những ngành thẩm mỹ khác. (BBT)