07/12/2014 | 0

Dân biểu Hoa Kỳ thúc giục vấn đề công đoàn độc lập trong đàm phán TPP

Dân biểu Hoa Kỳ thúc giục vấn đề công đoàn độc lập trong đàm phán TPP

Đồng thời, 4 Dân biểu khác viết thư chung nói rằng Việt Nam dùng lao động cưỡng bách và trẻ em trong kỹ nghệ may mặc. Hôm 5 tháng 12, dân biểu Levin, lãnh đạo ủy ban tài chánh Ways and Means, đưa cho các phóng viên danh sách 10 vấn đề này, mà ông nói Quốc Hội để giải quyết. Đứng thứ 4 trong danh sách là quyền công đoàn.

Vấn đề hàng đầu tồn đọng về quyền lao động là việc thực hiện 10/5 sẽ ra sao ở các quốc gia trong TPP, nhất là Việt Nam. Cụm từ 10/5 được dùng để gọi tắt một thỏa ước do hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ ký ngày 10 tháng 5 năm 2007. Qua thỏa ước 10/5 này, hành pháp hứa rằng mọi thương ước sau ngày đó sẽ có cơ chế giám sát để bảo đảm rằng trên thực tế có công đoàn độc lập và không còn lao động cưỡng bức, lao động trẻ em. Thỏa ước này cũng nói về môi trường, bằng phát minh, và đầu tư.

Trong danh sách nói trên, 3 vấn đề hàng đầu là: Mở khóa thị trường nông sản Nhật, thị trường xe hơi máy móc Nhật, và ngăn chặn việc dùng hối đoái để phá luật chơi TPP. Sau quyền công đoàn, 6 vấn đề còn lại là: môi trường, giá cả thuốc men, quyền của giới đầu tư, an toàn thực phẩm, các công ty quốc doanh, và luật cấm thuốc lá.

Một ngày trước đó, lá thư của 4 dân biểu DeLauro, Miller, Pocan, Sanchez viết bản báo cáo thường niên của Sở Quốc Tế, Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho thấy, Việt Nam, Mexico, Peru, và Mã Lai, tức 1/3 số quốc gia TPP dùng lao động cưỡng bách và lao động trẻ em. Ngoài lý do đạo đức, không muốn các món hàng được sản xuất bởi trẻ em trong các xưởng máy tồi tệ vào thị trường Hoa Kỳ, thư còn đưa ra lý do kinh tế. Đừng để các thương ước làm người Hoa Kỳ mất việc vì những quốc gia bất tuân luật chơi. (Thanh Lan)