Dân Biểu Harley Rouda Chia buồn Về Sự Ra Đi Của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Dân Biểu Harley Rouda Chia buồn Về Sự Ra Đi  Của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Ảnh: Việt Báo

Washington, D.C.- Trong một thông cáo báo chí ra ngày 14/06/2019, Dân Biểu Harley Rouda (CA-48) đã chia buồn cộng đồng gốc Việt tại vùng Little Saigon về sự ra đi của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.

Thông cáo báo chí viết như sau:

“Trong tuần này, Quận Cam đau buồn khi mất đi một nhà lãnh đạo cộng đồng, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, người đã sáng lập Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Bảo Quang, và là trụ trì của Chùa Bảo Quang tại Quận Cam.

Khi còn là một nhà sư trẻ, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã từng đối mặt với sự ngược đãi và hiểm nguy sau khi Sài Gòn thất thủ. Vào năm 1984, Ngài đã trốn thoát khỏi sự áp bức của chính quyền cộng sản tại Việt Nam. Vào năm 1990, Quận Cam đã thật may mắn khi Ngài chọn cộng đồng của chúng ta là nhà. Với từng viên gạch, Ngài đã xây dựng nên ngôi chùa và một cộng đồng trung thành, từ đó đã làm phong phú thêm cho toàn cộng đồng của chúng ta. Niềm tin, lòng nhiệt huyết và tính vị tha của Ngài đã làm gương cho tất cả chúng ta. Trong tuần này, tôi cùng thương tiếc với cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam”. (BBT)