Dân biểu Harley Rouda bỏ phiếu thông qua phiên bản cập nhật của dự luật Heroes Act, bảo đảm hàng tỷ Mỹ kim cho quận Cam

Dân biểu Harley Rouda bỏ phiếu thông qua phiên bản cập nhật của dự luật Heroes Act, bảo đảm hàng tỷ Mỹ kim cho quận Cam

Trong một thông cáo báo chí ghi ngày 1 Tháng 10 2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) cho biết đã bỏ phiếu thông qua phiên bản cập nhật của Dự Luật Heroes Act, bảo đảm hàng tỷ Mỹ Kim cho Quận Cam.

Dự luật sau cùng này bao gồm cả điều luật lưỡng đảng của ông Rouda để ngăn ngừa sự lạm dụng chất kích thích của giới trẻ trong mùa khủng hoảng coronavirus. Dân biểu Rouda nói rằng phiên bản cập nhật của Heroes Act, cũng giống như dự luật ban đầu, giúp mọi người dân Hoa Kỳ mỗi ngày có đủ thực phẩm và tiếp tục hoạt động kinh doanh. Ông kêu gọi những đồng nghiệp tại Thượng Viện lập tức thông qua dự luật có tính hữu lý chung này.

Dự luật cập nhật bao gồm hỗ trợ mạnh mẽ công ty nhỏ bằng cách cải tiến chương trình Paycheck Protection dành cho công ty nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận, cấp khoản vay thứ nhì cho những công ty thua lỗ nặng, có chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho ngành kinh doanh nhà hàng; Hỗ trợ thêm cho nhân viên ngành hàng không, mở rộng chương trình Payroll Support để nhân viên ngành này tiếp tục được trả lương; Thêm nguồn hỗ trợ cho giáo dục và dịch vụ giữ trẻ, với 225 tỷ Mỹ kim cho ngành giáo dục và 57 tỷ Mỹ kim cho dịch vụ giữ trẻ cho gia đình; Ngăn ngừa giới trẻ lạm dụng chất kích thích: loại bỏ những giới hạn tài chính có thể làm cản trở những liên minh cộng đồng trong  hoạt động và cứu sống mạng người trong mùa đại dịch. (BBT)