Dân biểu Ed Royce nêu mối lo với đại sứ Kritenbrink về tự do tôn giáo tại Việt Nam

Dân biểu Ed Royce nêu mối lo với đại sứ Kritenbrink về tự do tôn giáo tại Việt Nam

(Ảnh: Washington Times)

Ed Royce, một dân biểu liên bang có uy tín vừa gửi thư cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, nêu mối lo ngại về hiện trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.

Dân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, thúc giục Đại sứ Kritenbrink nêu rõ vấn đề tự do tôn giáo với nhà cầm quyền CSVN.

Quan tâm lớn nhất của ông Royce là đạo luật về tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, theo đó tất cả các tổ chức tôn giáo phải ghi danh với nhà nước, cũng như phải báo cáo các hoạt động tôn giáo của họ cho nhà nước.

Ngoài ra, đạo luật này còn nói rằng, các hoạt động tôn giáo sẽ bị cấm nếu làm phương hại tới an ninh quốc gia. Dân biểu Royce cho rằng, lời lẽ của đạo luật tôn giáo này rất mù mờ, và sẽ tạo điều kiện cho nhà cầm quyền CSVN đàn áp tôn giáo.

Trong thư, ông Royce cũng nhắc đến một số người đã hoặc đang bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù vì hoạt động tôn giáo hay dân sự của mình, như Mục sư Nguyễn Công Chính, Hòa thượng Thích Quảng Độ và Luật sư Nguyễn Văn Đài.

Các nhà cầm quyền cấp tỉnh ở miền Nam Việt Nam đang trấn áp kịch liệt hoạt động của Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, khi không cho tín đồ tổ chức Lễ đản sinh của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ. Trong khi đó, tại một giáo xứ Công giáo ở miền Trung, nhà cầm quyền còn ngăn chặn giáo dân dựng hang đá Giáng Sinh.

Huy Lam / SBTN

TAGS: ed royce