04/08/2014 | 1

Dân biểu Cộng Hoà Steve King nói về vụ kiện Tổng thống Obama

Dân biểu Cộng Hoà Steve King nói về vụ kiện Tổng thống Obama

Tin từ Iowa, Dân biểu Cộng Hòa của Iowa Steve King cho biết nếu tổng thống Obama thực hiện hành động đơn phương về vấn đề nhập cư, đơn kiện tổng thống sẽ đặt trên bàn Quốc hội.

Steve King là thành viên Cộng hòa mới nhất đe dọa luận tội để truất phế tổng thống. Xuất hiện trong chương trình Fox News Sunday, ông King nói không ai muốn thay tổng thống giữa nhiệm kỳ, nhưng nếu tổng thống quyết định không thực thi luật nhập cư của Hoa Kỳ, quốc hội sẽ phải nhóm họp và xem xét một cách nghiêm túc vấn đề này.

Dân biểu King đưa ra nhận xét trên sau khi Quốc hội rời khỏi Washington vào hôm thứ Sáu Aug 1 cho kỳ nghỉ hè kéo dài 5 tuần, mà không gởi cho Tổng Thống Obama dự luật về cách đối phó với làn sóng trẻ em nhập cư lậu tràn ngập biên giới phía nam Hoa Kỳ.

Ông Obama nói giờ đây ông buộc phải hành động một mình, trước áp lực của các nhà hoạt động về tình hình nhập cư. Họ muốn ông sử dụng quyền lực để trì hoãn việc trục xuất người nhập cư lậu, sau khi hạ viện không sẵn sàng tiếp nhận dự luật cải cách nhập cư toàn diện được thượng viện thông qua.

Chủ Nhật tuần trước, nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa tại hạ viện -Dân Biểu Steve Scalise của Louisiana- cũng đặt đơn kiện tổng thống lên bàn quốc hội, sau khi đe dọa luận tội để truất phế ông Obama.

Tin từ New York, Dân Biểu Dân Chủ Hakeem Jeffries của New York, nói vụ kiện tổng thống là vô căn cứ nếu dựa theo luật hoặc theo thực tế.

Theo hiến pháp và được Tối Cao Pháp Viện giải thích một cách thống nhất, tổng thống có quyền quyết định các vấn đề có liên quan đến việc quản lý và thi hành pháp luật. Tổng thống đã làm điều đó với đạo luật Cải Cách Sức Khỏe. Tổng thống không sửa đổi luật pháp, cũng không bãi bỏ luật pháp. Ông chỉ trì hoãn việc buộc các nhà sử dụng lao động thực thi một số điều khoản, để phù hợp với những gì các vị tổng thống trước đã làm trong lịch sử.

Trước đó, tổng thống George W. Bush từng trì hoãn việc trừng phạt có liên quan đến phần D của đạo luật Medicare, hoặc trì hoãn thời gian ghi danh vào năm 2006. Theo dân biểu Hakeem Jeffries, mỗi vị tổng thống có quyền hành động đơn phương để thúc đẩy một đạo luật.

Trong thực tế, ông Obama ít lạm quyền hơn ông George W. Bush, ông Clinton và ông Reagan. Theo ông, những gì ông Obama làm là nhằm cải thiện cuộc sống của người Mỹ, phù hợp với những hạn chế về chính sách công cộng của hiến pháp Hoa Kỳ. (M. Đức)