10/03/2017 | 0

Dân biểu Cộng Hòa hỏi tại sao Obamacare buộc nam giới phải mua bảo hiểm chăm sóc thai sản

Dân biểu Cộng Hòa hỏi tại sao Obamacare buộc nam giới phải mua bảo hiểm chăm sóc thai sản

Washington DC. (CBS) – Theo Dân biểu cộng hòa John Shimkus của tiểu bang Illinois, một điều khoản của Obamacare khiến nam giới không thích là phải mua bảo hiểm chăm sóc thai sản.

Trong buổi đánh giá Obamacare tại Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ Viện, khi Dân biểu Michael Doyle của tiểu bang Pennsylvania hỏi ông Shimkus về điều khoản bắt buộc nào trong Obamacare cần xóa bỏ, ông Shimkus đưa ra vấn đề trên. Ông nói có điều gì đó không đúng ở điều khoản này.

Tại sao nam giới phải mua bảo hiểm chăm sóc thai sản, và họ có nên bỏ tiền ra để mua bảo hiểm đó không. Theo dân biểu Shimkus, người tiêu thụ có quyền tham gia vào thị trường bảo hiểm tự do và đàm phán về kế hoạch bảo hiểm riêng của họ. Trong những ngày này, Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ Viện cũng như Ủy ban Thuế vụ Hạ Viện tiếp tục xem xét và đánh giá dự luật thay thế Obamacare, sau khi dự luật này được công bố vào đầu tuần.

Dự luật xóa bỏ khoản tiền phạt đối với người không mua bảo hiểm y tế; thay thế trợ cấp bảo phí dựa-trên-thu-nhập bằng trợ cấp bảo phí dựa-trên-tuổi-tác; các khoản thanh toán sẽ chấm dứt đối với người có thu nhập cao hơn. Một số điều khoản trong Obamacare được ưa chuộng sẽ được giữ lại, đó là các công ty phải cung cấp bảo hiểm cho người có bệnh từ trước; cho phép con cái hưởng theo bảo hiểm cha mẹ cho tới năm 26 tuổi.

Việc mở rộng Medicaid của chính phủ Obama cho người có lợi tức thấp sẽ tiếp tục đến năm 2020. (Mai Đức)