29/01/2014 | 0

DÂN BIỂU CATHY MCMORRIS RODGERS THÚC ĐẨY CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HY VỌNG

DÂN BIỂU CATHY MCMORRIS RODGERS THÚC ĐẨY CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HY VỌNG

Washington, DC. (CBS)
Dân Biểu Cộng Hòa Cathy McMorris Rodgers, tiểu bang Washington là người đọc bài đáp trả ngay sau bài diễn văn thông điệp liên bang của Tổng Thống.
Bà đã chỉ trích Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Phải chăng và nhắc lại học thuyết của đảng Cộng Hòa về bảo vệ thị trường tự do.
Bà Rodgers miêu tả hy vọng của bà về một chính phủ bảo vệ thị trường tự do và tin tưởng người dân để tự đưa ra quyết định cho riêng mình.
Dân biểu McMorris Rodgers là vị dân biểu phục vụ 5 nhiệm kỳ từ tiểu bang Washington.
Bà cũng là nhân vật cao cấp thứ 4 trong đội ngũ lãnh đạo chế độ họp kín đảng Cộng Hòa.
Hai Thượng Nghị Sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky và Mike Lee của tiểu bang Utah, hai nhân vật nổi bật của phong trào Đảng Trà, cũng có những bài đáp trả riêng của họ sau bài diễn văn của Tổng Thống.

Nguyên Trân