19/06/2016 | 1

Dân biểu Cathy McMorris: Kế hoạch của đảng Cộng Hòa là bảo vệ tự do

Dân biểu Cathy McMorris: Kế hoạch của đảng Cộng Hòa là bảo vệ tự do

Washington, DC. (CBS) – Chủ tịch Hội Nghị đảng Cộng Hòa Hạ Viện Cathy McMorris Rodgers cho rằng thảm kịch tại Orlando, Florida chỉ là thêm một lý do để người Mỹ lo ngại về an toàn và an ninh của họ.

Bà tuyên bố sáng kiến Cách Tốt Hơn của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện là một biện pháp để tham gia và hoàn thiện các tiếp cận của chính phủ liên bang với an ninh quốc gia và các vấn đề khác. Ngoài vấn đề an ninh quốc gia, sáng kiến của đảng Cộng Hòa tập trung vào Hiến Pháp, nghèo đói, kinh tế, cải tổ thuế và chăm sóc sức khỏe. Bà Rodgers cho biết đảng Cộng Hòa đang tìm cách lắng nghe cử tri tốt hơn về những vấn đề trên. Bà Rodgers nói thêm rằng, khi cả quốc gia đau buồn, mọi người phải luôn cảnh giác để bảo vệ lời hứa Mỹ. Bởi vì tại Hoa Kỳ, chính phủ tin tưởng người dân đưa ra quyết định tốt nhất cho họ, không phải chính phủ quyết định cho họ.

Bà Rodgers nói các cử tri lên tiếng thông qua các dân biểu của họ, là cách tốt nhất để giữ họ tự do và an toàn. Phục hồi tiếng nói của người dân ở Quốc Hội không chỉ là một phần của chương trình nghị sự Cách Tốt Hơn của đảng Cộng Hòa mà là một phần quan trọng nhất. Trừ khi mọi người lên tiếng, đảng Cộng Hòa không thể xây dựng lại quân đội hay giúp đỡ những người dễ bị tổng thương nhất. (Nguyên Trân)