10/04/2016 | 0

Dân biểu Bob Dold nhấn mạnh dự luật lạm dụng thuốc phiện

Dân biểu Bob Dold nhấn mạnh dự luật lạm dụng thuốc phiện

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Bod Dold nhấn mạnh những nỗ lực thúc đẩy dự luật nhằm giảm tỷ lệ lạm dụng thuốc phiện.

Ông Bob Dold, đại diện tiểu bang Illinois, miêu tả những trường hợp tử vong vì dùng heroin quá liều sau khi vật lộn với chứng nghiện thuốc theo toa. Theo ông Dold, loại lạm dụng trên ảnh hưởng tới mọi cộng đồng, tình hình tài chánh và nhân khẩu học. Do đó toàn quốc phải đối phó với dịch nghiện thuốc phiện. Ông Dold đại diện địa hạt ngoại ô Chicago. Vị trí của ông là mục tiêu hàng đầu của các thành viên của đảng Dân chủ trong năm bầu cử, với hy vọng tăng ghế tại Hạ Viện. Lần thứ ba, ông Dold phải đối mặt với Dân Biểu Brad Schneider, ­­­­thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang Illinois vào tháng 11. Ông Dold mạnh mẽ tấn công ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa Donald Trump, nỗ lực nhấn mạnh sự độc lập của ông và liên hệ giới hạn với ông Trump.

Với tỷ lệ tử vong vì heroin đang ngày càng tăng trên toàn quốc, các thành viên của đảng Cộng Hòa tài trợ cho một dự luật nhằm hạn chế nạn dịch. Thông qua dự luật, đảng Cộng Hòa muốn thể hiện họ đang tập trung vào các vấn đề địa phương. Đó là một chiến thuật phổ biến nhưng khó khăn mà các thành viên hy vọng tránh tổn hại trong năm bầu cử. (Nguyên Trân)­­­