Dân Biểu Alan Lowenthal vào hai tiểu ban Hạ Viện

Dân Biểu Alan Lowenthal vào hai tiểu ban Hạ Viện

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal chọn vào phục vụ trong hai Tiểu Ban Khu Vực Á Châu Thái Bình Dương và Khu Vực Tây Bán Cầu thuộc Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn – Trong Khóa Họp thứ 114 Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đã chọn vào phục vụ trong hai tiểu ban thuộc Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội có thẩm quyền trên nhiều lãnh vực và vấn đề quan trọng đối với cư dân của Địa Hạt 47-CA mà ông đại diện đó là Tiểu Ban Về Á Châu Thái Bình Dương và Tiểu Ban Về Tây Bán Cầu (gồm các nước trong Bắc, Trung, và Nam Mỹ).

“Tôi đã chọn vào phục vụ trong hai tiểu ban này vì thẩm quyền của hai tiểu ban đối với những vấn đề mà cư dân trong địa hạt của tôi quan tâm đến. Là thành viên trong hai tiểu ban này, tôi sẽ có cơ hội lên tiếng trước nhiều vấn đề có ảnh hưởng đến cộng đồng gốc Á Châu Thái Bình Dương, nhất là Việt Nam, cũng như các cộng đồng gốc Latin như vấn đề giao dịch, thương mại, và tranh đấu cho nhân quyền tại các quốc gia trong hai khu vực này,” Dân Biểu Lowenthal đã nói.

Dân Biểu Lowenthal đã được Quốc Hội bổ nhiệm vào trong Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ từ năm 2012 đến nay. Ủy Ban này có thẩm quyền duyệt xét và thông qua các dự luật liên quan đến quốc phòng, kế sách ban giao, tuyên bố chiến tranh, hiệp ước quốc tế, các hiệp định hành pháp, sự điều động nhân sự của Quân Lực Hoa Kỳ, các điều luật quốc tế, nhân quyền thế giới, và kiểm soát vũ khí, v.v.

Trong khi đó, thẩm quyền của hai Tiểu Ban về Á Châu Thái Bình Dương và Tây Bán Cầu bao gồm các dự luật và vấn đề liên quan đến các quốc gia trong khu vực như quan hệ chính trị song phương, trợ giúp nhân đạo trong các cuộc thiên tai, tranh chấp biên giới giữa các nước, vai mượn trợ cấp tài chánh, thực thi nhân quyền, hoạt động của các cơ quan Liên Hiệp Quốc trong vùng, và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Dân Biểu Lowenthal đại diện địa hạt 47, bao gồm các thành phố và khu vực như Westminster, Garden Grove, Anaheim, Midway City, Stanton, Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, Cypress, và Buena Park.