Dân Biểu Alan Lowenthal và Ed Royce kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC

Dân Biểu Alan Lowenthal và Ed Royce kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC

Cảnh chúa Liên Trì bị san bằng

Dân Biểu Alan Lowenthal là thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, và Dân Biểu Ed Royce là Chủ Tịch của Ủy Ban này.

Trong lá thư, hai Dân Biểu Lowenthal và Royce nêu rõ điểm là Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách này vào tháng 11, năm 2006 vì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho rằng lúc đó chính quyền Việt Nam đã có các tiến triển gia tăng tự do tôn giáo đối với người dân Việt Nam.

“Tuy nhiên, trong thời gian gần 10 năm từ khi Việt Nam không còn trong danh sách CPC, chính quyền Việt Nam đã cho thấy rõ sự thiếu cải thiện trong lãnh vực tôn trọng quyền tự do tôn giáo và đã nhiều lần vi phạm đến quyền căn bản của người dân được tự do thực thi tín ngưỡng tôn giáo của họ.” – hai vị dân biểu cho biết.

Lá thư cũng nêu lên các sự kiện đã xảy ra tại Việt Nam gần đây, cho thấy chính quyền đã đối xử tàn tệ với các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo. Các sự kiện này bao gồm việc tiếp tục giam cầm trái phép Mục Sư Nguyễn Công Chính từ năm 2012 đến nay, và việc các lực lượng an ninh của chính quyền Việt Nam đã bắt giam và đánh đập vợ của Mục Sư Chính là bà Trần Thị Hồng vào đầu năm nay.

Mới tháng trước đây, cơ quan chính quyền đã cưỡng chế và phá hủy Chùa Liên Trì tại Sài Gòn, là một biểu tượng và địa điểm quan trọng có lịch sử trên 70 năm và là nơi tập hợp của giới xã hội dân sự và các nhà hoạt động vì nhân quyền, dân chủ và dân oan. Thêm vào đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và vị lãnh đạo của tổ chức này, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn còn bị quản thúc tại gia và tổ chức này tiếp tục bị ngăn cấm thực thi quyền tự do hoạt động của mình.

Dân Biểu Lowenthal và Royce còn nói thêm trong thư rằng chính quyền Việt Nam “…tiếp tục soạn thảo luật về tôn giáo với khả năng gia tăng những sự can thiệp của chính quyền vào các hoạt động về tín ngưỡng và giám sát các tổ chức tôn giáo. Việc chỉ định Việt Nam là quốc gia trong CPC sẽ là chỉ dấu cho các cơ quan đang soạn thảo luật về tôn giáo thấy rõ họ cần phải tôn trong quyền tự do tôn giáo trong các quy định mới.”

Đoàn Hưng / SBTN