Dân Biểu Alan Lowenthal trở thành đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam

Dân Biểu  Alan Lowenthal trở thành đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam

Theo một thông cáo báo chí gởi từ văn phòng của Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal vào ngày 10 tháng 2, 2017, cho biết Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal vừa trở thành đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam), cùng với hai vị đồng chủ tịch khác là Dân Biểu Chris Smith và nữ Dân Biểu Zoe Lofgren.

Được thành lập vào năm 2004, ủy ban này có mục đích thúc đẩy các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam,  kêu gọi sự quan tâm của các Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ và công chúng, thúc đẩy Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặt ưu tiên vấn đề nhân quyền trong chính sách ngoại giao của nước Mỹ, và lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản của người dân.

“Từ lâu nay tôi đã tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam và đã nhiều lần đòi hỏi chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do lập hội.”. Dân Biểu Lowenthal đã phát biểu.  “Tôi sẽ không ngừng tranh đấu cho những người bị chà đạp nhân phẩm, bị từ chối quyền tự do và không được bảo vệ theo luật pháp quy định.  Với vai trò đồng chủ tịch của Vietnam Caucus, tôi sẽ không chùn bước, và tiếp tục lên tiếng trước những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, cho đến khi chính quyền Việt Nam tôn trọng những tiếng nói và quyền căn bản của tất cả người dân.”
Nữ Dân Biểu Hoa Kỳ Zoe Lofgren cũng đã phát biểu như sau: “Dân Biểu Lowenthal là người tranh đấu vì nhân quyền Việt Nam trong nhiều năm qua.  Tôi mong được làm việc với ông trong vai trò mới là đồng chủ tịch của Congressional Caucus on Vietnam, để cùng nhau cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, và tranh đấu để tất cả người dân Việt Nam có thể thực thi các quyền tự do căn bản của họ mà không phải chịu sự đàn áp của chính quyền.”

Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal đại diện cho khu vực Little Saigon, thuộc địa hạt 47 tại miền Nam California, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông nhất Hoa Kỳ.  Dân Biểu Lowenthal đã là thành viên của Congressional Caucus on Vietnam từ năm 2013 khi ông được đắc cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ.