Dân Biểu Alan Lowenthal phát biểu về việc TNS Janet Nguyễn bị đưa ra khỏi phòng họp thượng viện

Dân Biểu Alan Lowenthal phát biểu về việc TNS Janet Nguyễn bị đưa ra khỏi phòng họp thượng viện

UNITED STATES - July 31: Alan Lowenthal (D) California is interviewed at Roll Call in Washington, D.C. (Photo By Douglas Graham/CQ Roll Call)

Vào ngày 6 tháng 3 2017, văn phòng Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal đã gởi thông cáo báo chí về việc Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn bị đưa ra khỏi phòng họp của Thượng Nghị Viện tại Sacramento. Ông Alan Lowenthal đã ủng hộ hành động cuả TNS Janet Nguyễn, cũng như quyền tự do ngôn luận ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Sau đây là toàn văn lời phát biểu của Dân Biểu Alan Lowenthal:
“Tôi khen ngợi Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã can đảm đứng lên để bày tỏ quan điểm mạnh mẽ của Bà, khởi đi từ kinh nghiệm cá nhân là một người tỵ nạn cộng sản Việt Nam. Bà đã nói lên những đâu khổ và khó khăn mà rất nhiều cư dân của chúng tôi trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phải trải qua.  Việc Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bị đưa ra khỏi phòng họp của Thượng Viện là một việc làm không thích đáng và sai trái.  Tôi thấy đáng khích lệ là Chủ Tịch Thượng Viện Kevin de León đã nhận trách nhiệm đối với những sự việc xảy ra và đã đề xuất một cuộc điều tra độc lập về vụ việc.  Cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ không quên rằng quyền tự do ngôn luận của những người dân tại Việt Nam đang còn tiếp tục bị đàn áp, đó là điều mà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã lên án.

Tôi sẽ không bao giờ coi thường quyền tự do phát biểu cảm tưởng của mình trong khi rất nhiều người trên thế giới này không được hưởng quyền tự do đó.  Cuộc tranh đấu vì tự do ngôn luận sẽ còn tiếp tục, cho dù đó là ở Việt Nam hoặc là ở tại Hoa Kỳ này.”