Dân Biểu Alan Lowenthal giới thiệu dự luật nhằm ngăn việc trục xuất người tị nạn gốc Việt

Dân Biểu Alan Lowenthal giới thiệu dự luật nhằm ngăn việc trục xuất người tị nạn gốc Việt

Dân biểu Alan Lowenthal cùng 16 vị dân biểu khác của Hạ viện California giới thiệu dự luật lưỡng đảng mang tên “Honor Our Commitment Act” để hệ thống hóa các biện pháp bảo vệ dành cho người Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ.

Theo trang web oc-breeze.com, dự luật dựa theo các điều khoản trong Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Hoa Kỳ và cộng sản Việt Nam có từ năm 2008, nghiêm cấm việc trục xuất những người tị nạn đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, đúng thời điểm Hoa Kỳ chính thức bắt đầu quan hệ ngoại giao với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Thế nhưng, trái ngược với bản ghi nhớ đó, chính quyền ông Trump và cộng sản Việt Nam hồi năm 2020 đã ký kết bản thoả thuận cho phép trục xuất những người tị nạn Việt Nam trước năm 1995.

Dân biểu Lowenthal cho hay các điều khoản của Biên bản ghi nhớ năm 2008 ghi nhận lịch sử phức tạp giữa hai quốc gia và hoàn cảnh tồi tệ mà hàng trăm ngàn người Việt Nam chạy sang Hoa Kỳ để tị nạn do hậu quả của Chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, thỏa thuận trục xuất năm 2020 của ông Trump làm trái lại những lời hứa được đưa ra với những người tị nạn và dự luật “Honor Our Commitment Act” được giới thiệu nhằm nhấn mạnh một lần nữa những cam kết đối với người gốc Việt đến Hoa Kỳ trước năm 1995.

Theo dự luật, mọi người gốc Việt đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 và cư trú tại Hoa Kỳ kể từ đó, không thể bị giam giữ hoặc trục xuất, trừ các trường hợp ngoại lệ được xác định bởi Bộ trưởng Bộ nội an.