Dân biểu Alan Lowenthal cùng đồng viện kêu gọi Quốc Hội không cung cấp ngân quỹ liên bang để trục xuất người tỵ nạn gốc Việt Nam, Cambodia, Lào

Dân biểu Alan Lowenthal cùng đồng viện kêu gọi Quốc Hội không cung cấp ngân quỹ liên bang để trục xuất người tỵ nạn gốc Việt Nam, Cambodia, Lào

Tin từ Washington, DC – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal vào hôm 29 tháng 4 đã cùng Dân Biểu Lou Correa  và 18 vị Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi lãnh đạo Ủy Ban Chuẩn Chi Ngân Sách Hạ Viện Hoa Kỳ bổ sung điều khoản vào các dự luật ngân sách liên bang cho năm 2023, qua đó cấm sử dụng ngân quỹ chính phủ vào mục đích trục xuất người tỵ nạn gốc Việt Nam, Cambodia, và Lào đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Các vị dân biểu nêu rõ trong lá thư gửi lên Ủy Ban Chuẩn Chi Ngân Sách Hạ Viện rằng rất nhiều người Việt đã đến Hoa Kỳ tỵ nạn giữa lúc xảy ra và sau cuộc chiến Việt Nam. Nhiều người dân tộc Hmong phải rời khỏi Lào để đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ vì họ làm việc cho cơ quan tình báo CIA trong thời chiến và họ có nguy cơ bị đàn áp.

Lá thư cho hay nhiều người tỵ nạn khi còn trẻ họ đã phạm phải một số sai lầm, nhưng nhiều người trong số này đã sửa đổi cuộc đời và trở thành những người hữu ích, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Theo các vị dân biểu, điều khoản được đề nghị rất quan trọng đối với ngân sách dự chi vì chính quyền tiền nhiệm của Tổng Thống Trump đã ký kết thỏa ước trục xuất hồi hương mới với phía Việt Nam vào cuối năm 2020, xóa đi sự bảo vệ trước đây đối với những người gốc tỵ nạn.

Các vị dân biểu nói rằng: “Đây là một vấn đề nhân quyền cần có một giải pháp nhân đạo và nhân ái. Giới lãnh đạo không thể đơn giản loại bỏ các thành viên trong cộng đồng và trục xuất họ đến một nơi mà họ không có ký ức gì. Những vụ trục xuất này làm tan vỡ các gia đình, những người đã ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên và có những đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng và nền kinh tế.”