16/09/2015 | 0

Dân Berlin tìm biện pháp tiếp nhận di dân

Dân Berlin tìm biện pháp tiếp nhận di dân

Berlin, Germany. (Reuters) – Đại diện chính quyền thành phố Berlin, các chuyên viên và các tổ chức viện trợ người tị nạn đã cùng tham dự một cuộc họp vào chiều thứ Ba để thảo luận với các cư dân địa phương về tiến trình, các biện pháp và thách thức phải đối phó trong việc tiếp nhận di dân.

Phần lớn cư dân Berlin đang đối mặt với số lượng di dân đám đông cho biết họ sẵn sàng chìa tay giúp người tị nạn, tặng tiền và các vật dụng cần thiết. Nhiều thiện nguyện viên tổ chức các nhóm dịch vụ giúp người tị nạn ổn định cuộc sống trong giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, việc thảo luận về các biện pháp đang được thực hiện tại Đức, về việc tiếp tục tiến hành hoạt động cứu trợ nhân đạo, đồng thời bảo vệ lợi ích của người dân Đức, hiện là vấn đề mà người Đức hy vọng chính phủ sẽ giải quyết một cách hữu hiệu. Riêng thành phố Berlin theo kế hoạch sẽ tiếp nhận 40,000 người tị nạn trong năm 2015 và các trại tị nạn tại thủ đô nước Đức đã tiếp nhận khoảng 25,000 người tính đến nay.

Việc thành lập các trại tị nạn mới, huấn luyện các nhân viên làm việc tại những nơi này, sắp xếp các thông dịch viên và các nhà tâm lý cố vấn tại các trại tị nạn là nhiều vấn đề mà chính quyền Berlin cần phải đáp ứng cấp thời. Đó là chưa kể việc chính quyền Berlin sẽ cần một thời gian dài để giúp đỡ người tị nạn học tiếng Đức, học một nghề và thích nghi trong xã hội Đức. (Song Châu)