Dân Bến Tre chỉ tin…ông Trời

Đây là những hình ảnh mà phóng viên SBTN ghi nhận tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vào trưa ngày 4 tháng 4. Nhà vườn tiếp tục quay quắt với hạn mặn. Cây trái đã chết dần. Hoàn toàn không có bất kỳ lượng nước nào từ Trung Cộng đổ về đây… Chiều 4 tháng 4, vùng Tây Nguyên cũng thông báo cắt giảm trên 50 phần trăm nước sinh hoạt do nhiễm mặn.