19/09/2015 | 0

Dân bản địa chống phong thánh Cha Serra

Dân bản địa chống phong thánh Cha Serra

San Juan Capistrano, California. (Reuters) — Tháng 9 là một tháng đặc biệt tại Giáo Xứ San Joan Capistrano ở California. Nhà thành lập giáo xứ, Cha Junipero Serra sẽ được Đức Giáo Hoàng Francis phong thánh trong chuyến thăm của ngài tới Washington.

Đối với giáo xứ, đây là một vinh dự lớn, vì nơi này sẽ trở thành nơi một vị thánh đã từng đặt chân. Nhưng đối với một số nhóm người dân Mỹ bản địa, lễ phong thánh cho ông Serra là một sự kiện không được chào đón. Họ cho rằng ông đã gây ra những thiệt hại không thể sửa chữa được cho nền văn hóa của họ và phương hại tổ tiên họ. Nhà truyền đạo Junipero Serra đã xây một chuỗi nhà thờ giáo xứ dọc theo bờ biển Thái Bình Dương vào cuối thế kỷ 18 để rao giảng đức tin cho người Mỹ bản địa tại đây. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo bộ lạc ở California nói rằng, ông Serra đã đánh đập và bỏ tù nhiều người dân địa phương, triệt tiêu văn hóa của họ và tạo điều kiện dễ dàng cho dịch bệnh lây lan khiến cho dân số người bản địa bị hao hụt. Một số người còn gọi các giáo xứ là những trại tập trung, nơi người bản địa phải lao động như nô lệ để xây dựng các giáo xứ, duy trì mùa màng và gia súc, rồi bị cấm rời khỏi những nơi này.

Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Mẹ Của Các Thánh ở Los Angeles, vấn đề này đã gây ra những cuộc biểu tình mỗi tháng do các thành viên của Phong Trào Mexica tổ chức trong một số ngày Chủ Nhật. (Huy Lam)