15/01/2014 | 1

Đàm Phán Thương Mại Song Phương Mỹ-Hoa

Đàm Phán Thương Mại Song Phương Mỹ-Hoa

Thượng Hải, Trung Quốc (Reuters)
Vòng đàm phán đầu tư song phương lần thứ 11 giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu tại Thượng Hải trong ngày hôm qua.
Phái đoàn Trung Quốc gồm đại diện 20 bộ và ủy ban. Phía Hoa Kỳ chỉ có 16 người. Hai bên sẽ đàm phán về việc mở cửa thị trường đầu tư, bảo vệ quyền đầu tư, cạnh tranh công bằng và giải quyết những vấn đề phản lại quyền lợi người đầu tư.
Ông Vương Tân Khuê là Giám đốc văn phòng cố vấn chính quyền Thượng Hải nói rằng nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể ký hiệp ước đầu tư song phương sẽ không chỉ tạo ảnh hưởng lớn cho 2 nước mà cũng ảnh hưởng lớn nền kinh tế và mậu dịch toàn cầu.

Huệ Võ