24/11/2013 | 2

ĐÀM PHÁN NGUYÊN TỬ IRAN ĐÃ THÀNH CÔNG.

ĐÀM PHÁN NGUYÊN TỬ IRAN ĐÃ THÀNH CÔNG.

Tin Geneva – Nhằm chấm dứt sự đối đầu đầy nguy hiểm, lục cường  và Iran đã tìm được sự đồng ý sau trên 4 ngày đàm phán ở Geneva.

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã nói trong cuộc họp báo rằng đây chỉ là bước đầu tiên, cần phải tiếp tục làm việc dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng hỗ tương, quyền lợi chung sẽ chấm dứt sự tranh chấp không cần thiết, chấm dứt một trang sử buồn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng đây là bước đầu tiên sẽ dẫn tới mục tiêu cuối cùng làm cho thế giới an toàn hơn, làm cho các nước đồng minh của Hoa Kỳ trong vùng, cho Do Thái an toàn hơn. Tây phương nghi ngờ Iran mưu toan chế tạo võ khí nguyên tử, nhưng Iran luôn luôn nói rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục đích hoà bình, khai thác năng lượng. Hoa Kỳ nói rằng bản hiệp ước sẽ làm hoãn tiến triển của chương trình nguyên tử Iran, trong đó có việc xây dựng lò phản ứng nước nặng Arak, giới hạn Iran chỉ làm giàu uranium 20% và không giới hạn sự thanh tra của Liên hiệp quốc.