21/10/2014 | 0

Đàm phán giữa sinh viên và chính quyền Hong Kong không kết quả

Đàm phán giữa sinh viên và chính quyền Hong Kong không kết quả

Hong Kong – Trung Cộng. (Reuters) – Hàng ngàn sinh viên Hong Kong trên đường phố đã chú ý nghe tin tức từ cuộc đàm phán giữa những người lãnh đạo sinh viên và chính quyền với hy vọng đưa tới chấm dứt cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, họ không hy vọng là cuộc đàm phán sẽ thành công, và thực sự là nó đã không đem lại kết quả. Hành chánh trưởng Hong Kong là ông Lương Chấn Anh tuyên bố sẽ không hòa giải đối với quyết định phải chọn lựa trước ứng cử viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng ngày 31 tháng 8. Ông ta cũng tuyên bố sẽ không bao giờ từ chức. Nhưng sáng nay, ông Lương Chấn Anh nói rằng cách tốt nhất có thể là thành lập ủy ban chọn lựa ứng cử viên một cách dân chủ hơn, nhưng ông ta không nói lên chi tiết.

Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hong Kong là anh Alex Chow đã nói trong một cuộc họp báo rằng cảm tưởng của anh đối với cuộc đối thoại trong ngày hôm nay rất phức tạp. Sinh viên tới tham dự cuộc đàm phán là nhằm nói lên nguyện vọng của sinh viên và người dân Hong Kong với chính quyền, để làm cho họ thực sự hiểu được nhu cầu chính trị của người dân Hồng Kông, ủng hộ đề cử dân sự và cấu trúc lại hội đồng lập pháp. Đặc biệt là loại bỏ các nhóm quyền lợi. Nhưng cho đến nay sinh viên chưa nghe các đề nghị cụ thể nào từ chính quyền. Sinh viên hiện chưa quyết định sẽ tiếp tục vòng đàm phán thứ nhì hay không.

Anh Chow nói thêm rằng chính quyền sẽ phải trực tiếp trả lời những câu hỏi của công chúng. Hiện giờ anh tin rằng người biểu tình từ nhiều vùng khác nhau đang quan sát và nghĩ chính phủ đang đề nghị những gì, những lời lẽ mù mờ trong cuộc đàm phán vừa rồi khó biết chính quyền đang muốn gì.

Bà Carrie Lam là thư ký trưởng chính quyền Hong Kong đã bác bỏ mọi sự thay đổi đối với khung sườn bầu cử, nói với báo chí rằng không thể mong đợi để đạt được thỏa thuận với đại diện sinh viên trong một cuộc đối thoại duy nhất. Nhưng bà thấy các cuộc thảo luận rất xây dựng, bởi vì đã có thể trao đổi về các chủ đề quan trọng liên quan với phát triển hiến pháp. Cuộc đối thoại đã thực hiện lời kêu gọi không nên chỉ nhìn vào các cuộc bầu cử trong năm 2017. Bà ta cho rằng 2 bên sẽ nghiêm túc xem xét, cùng với các bên liên quan khác nhau, xây dựng ý tưởng về một nền tảng để phát triển hiến pháp dài hạn cho Hồng Kông.

Ba màn ảnh truyền hình lớn đã được thiết lập tại 3 nơi biểu tình chính để người biểu tình có thề theo dõi cuộc đam phán. Ông Milton Wong là một người biểu tình nói rằng ít nhất chính quyền đang muốn nói, nhưng không biết họ nói với dân chúng hay họ nói cho chính họ nghe. Giáo viên Tommy Chow là một người biểu tình khác nói rằng ông ta nghĩ đang có cơ hội, cơ hội nói lên tiếng nói cho cả thế giới và cũng nói cho chính phủ ở Bắc Kinh, bởi vì người biểu tình không có phương tiện nào khác để tranh đấu cho tự do. (H. Võ)