21/05/2014 | 2

Đàm phán giữa các đảng chính trị Thái Lan thất bại

Đàm phán giữa các đảng chính trị Thái Lan thất bại

Bangkok, Thái Lan. (Reuters) – Cuộc đàm phán giữa các đảng chính ở Thái Lan do quân đội triệu tập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 6 tháng đã không đem lại kết quả.
Những vấn đề nêu ra trong cuộc họp gồm cải cách hệ thống chính trị là đòi hỏi của phe biểu tình chống chính phủ, chấm dứt biểu tình làm trở ngại sinh hoạt kinh doanh, đời sống người dân và làm giảm số lượng du khách.
Mặc dù tuyên bố không đảo chánh, Tướng Prayuth Chan-ocha chủ tọa cuộc họp đang trở thành trung tâm buộc các đảng chính trị phải chấp nhận một chương trình của quân đội. Phát ngôn viên quân đội Srichan Ngathong nói rằng 7 đảng chính trị đã đồng ý được một điểm duy nhất trong ngày nay là phải trả lại đời sống bình thường cho người dân, đưa quốc gia tiến về phía trước.
ÔngThida Thawornseth là người lãnh đạo phe Áo Đỏ nói rằng chưa bên nào đồng ý chấm dứt biểu tình. Ông Puchong Nutrawong là tổng thư ký Ủy Ban Bầu Cử nói rằng các đảng sẽ họp lại vào ngày mai.
Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 6 tháng làm cho nền kinh tế Thái Lan bị co giảm trên 2%. Du lịch chiếm khoảng 10% GDP Thái Lan và từ đầu năm tới nay đã giảm 5%.
Cơ quan Du Lịch Thái Lan tiên đoán du khách tới Thái Lan trong năm nay là 26.3 triệu người so với 28 triệu mỗi năm trong thời gian 5 năm qua. (H. Võ)