Đại Việt Quốc Dân Đảng kỷ niệm 75 năm thành lập

Đại Việt Quốc Dân Đảng kỷ niệm 75 năm thành lập

Các quan khách có mặt gồm đại diện các đảng phái quốc gia, các hội đoàn, nhân sĩ trong cộng đồng và các cơ quan truyền thông báo chí. Nhiều đảng viên ĐVQDĐ từ các nơi về tham dự đại hội như Úc châu, Âu châu, Canada và các tiểu bang của Hoa Kỳ. Một số đại diện các tổ chức lên phát biểu chào mừng buổi lễ.

“Muốn chống thù trong phải có cuộc cách mạng quốc dân; muốn chống giặc ngoài là sự xâm lược của Trung Cộng với chủ nghĩa Đại Hán bành trướng, thì chỉ có chủ nghĩa Đại Việt của dân tộc Việt Nam”, đó là lời tuyên bố của ông Trần Trọng Đạt, Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, được mọi người vỗ tay.

Luật sư Đinh Thạch Bích, năm nay hơn tám mươi tuổi vẫn còn tráng kiện kể lại một số kỷ niệm thời trai trẻ của ông được sinh hoạt chung với các vị đàn anh cách mạng và nhận định về tình thế đấu tranh hiện nay.

Đảng trưởng Trương Tử Anh là người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng và cũng là người khai sáng ra Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam cho công cuộc tranh đấu. Ông sinh năm 1914 tại thôn Mỹ Thạnh, xã Hòa Phong, quận Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên,là con trai cả của ông Trương Bội Hoàng. Năm 1934, ông ra Hà Nội học đại học Luật. Năm 1938, Trương Tử Anh công bố hệ thống tư tưởng về triết học và chính trị, đó là Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn.

Năm 1939, ông thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng và được các đảng viên suy cử làm Đảng Trưởng và từ đó đảng phái cách mạng này tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại Thực dân Pháp đang đô hộ đất nước Việt Nam. Năm 1945, ông kết hợp các đoàn thể cách mạng Quốc Gia thành lập Mặt Trận Quốc Dân Đảng, giữ chức Chủ tịch, ông Vũ Hồng Khanh làm Tổng Thư Ký và ông Nguyễn Tường Tam tức nhà văn Nhất Linh làm Bí thư trưởng.

Tháng 12 năm 1946, đang lúc hoạt động thì Đảng trưởng Trương Tử Anh mất tích. Dù ông không còn tại thế nhưng các đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng vẫn tiếp tục chiến đấu cho những mục tiêu cao cả đã đề ra là xây dựng một nước Việt Nam tự chủ, tự cường và tự do độc lập.

Trong 75 năm qua, nhiều đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng đã hoạt động và nắm giữ nhiều chức vụ cao cấp trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn ( Phó Thủ Tướng ), có nhiều tướng lãnh như Thiếu Tướng Trần Văn Hai, chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng….

Nhạc sĩ Hùng Lân đã viết bản Việt Nam Minh Châu Trời Đông hùng tráng làm Đảng Ca của Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Khi Đảng trưởng Trương Tử Anh mất thì ngoài Đại Việt Quốc Dân Đảng do ông thành lập thì có thêm hai đảng mới là Đại Việt Cách Mạng Đảng và Tân Đại Việt cũng tôn ông làm đảng trưởng và lấy chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm lý thuyết đấu tranh.

Đương kim Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng là ông Trần Trọng Đạt, giáo sư Việt Văn, Công cán Ủy viên Bộ Giáo Dục Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975 bị tù Việt Cộng và vượt biển đến Hoa Kỳ thập niên 80.

Trong cuộc chiến Quốc Cộng của chiến tranh Việt Nam, Đại Việt Quốc Dân Đảng đã từng đấu tranh quyết liệt với Cộng Sản Việt Nam. Khi Việt Cộng chiếm Miền Nam thì rất nhiều đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng bị giết và tù đày. Chỉ trong một đêm vào tháng 5 năm 1975 thì Việt Cộng đã giết hơn 500 đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng tại Tuy Hòa làm chấn động dân chúng tại tỉnh Phú Yên.

Lúc ông Trương Tử Anh thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng và Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn vào thập niên 1930, 1940 thì chủ nghĩa vô sản quốc tế đang thời hưng thịnh lôi cuốn nhiều dân tộc khắp thế giới đi theo chủ nghĩa đại đồng này.

Hôm nay chủ nghĩa Cộng sản đã phá sản và Trung Cộng đang lớn mạnh nhứt nhì thế giới có dã tâm nuốt trọn Biển Đông và Hoàng Sa Trường Sa và đất nước Việt Nam thì hơn bao giờ hết Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn gọi tắt là Chủ Nghĩa Đại Việt ngời sáng và chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa được dân chúng công nhận, trái nghịch với sự hèn nhát, cam tâm làm nô lệ cho Bắc Triều của bè lũ Cộng Sản Việt Nam hiện tại.

Kết thúc buổi lễ là phần văn nghệ của ban Tù Ca Xuân Điềm với các bản nhạc đấu tranh quê hương.

Thanh Sơn / SBTN