Đại Tá Tuỳ Viên Tôn Thất Tuấn thăm bảo tàng thuyền nhân Việt Nam tại San Jose

Đại Tá Tôn Thất Tuấn hiện là đương kim tùy viên quốc phòng của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cùng đi với phu nhân là bà Thu Hà viếng thăm  Viện bảo tàng thuyền nhân Việt Nam tại San Jose hôm thứ tư 11 tháng 1 năm 2017. Đặc biệt trong chức vụ hiện nay ông là người quan tâm và có cơ hội góp phần trực tiếp vào việc bảo tồn Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.