Đại tá Không quân Michael Phan – thêm một niềm tự hào của người Việt hải ngoại

Đại tá Không quân Michael Phan – thêm một niềm tự hào của người Việt hải ngoại

Hồ sơ thăng cấp của năm vị đã được Thượng viện xác nhận. Đó là Đại tá Harold Hoàng, Đại tá Trần Đại A, Đại tá Lê Trần Luân, Đại tá Jim Dương và Đại tá Michael Phan.

Theo tài liệu sưu lục được thì người Việt mang cấp Đại tá Không quân Hoa Kỳ còn tại ngũ hiện nay là 8 vị, 1 vị đã hồi hưu và 1 vị đã qua đời vào tháng 4 năm 2015.

Đại tá Michael Phan gia nhập Không quân năm 1989, ông theo thụ huấn tại Học viện Không quân Hoa Kỳ (United States Air Force Academy) và tốt nghiệp năm 1993 với văn bằng Cử nhân Khoa học.

Từ năm 1997 đến 1999, ông theo học tại Đại học Colorado Springs, và tốt nghiệp văn bằng cao học về hệ thống tin học. Từ năm 2000 đến 2001, ông là Giám đốc kế hoạch chế tạo tại hãng Semiconductor Industry. Từ năm 2003 đến 2005, ông là chuyên viên cao cấp phân tích quân sự cho Decisive Analytics Corporation. Từ năm 2005 đến 2006, ông là Kỹ sư phân tích điều hành Không gian cho Hãng chế tạo phi cơ Northrop Grumman.

Ông đã phục vụ tại căn cứ Không quân Beale AFB & Peterson AFB. Tại đây ông là sĩ quan điều hành các hệ thống trong chương trình không gian. Nhiệm vụ của chương trình này là phát hiện hỏa tiễn đạn đạo của đối phương khai hỏa từ biển, quan sát vệ tinh theo dõi để hỗ trợ trong việc kiểm soát phòng thủ hỏa tiễn, và các hoạt động phi hành trong không gian. Ông phục tại đơn vị này từ năm 1993 đến năm 2000.

2003 – 2008, ông phục vụ trong vai trò Chỉ huy trưởng phi hành/Giám đốc thí nghiệm hệ thống báo động và tấn công thuộc Không quân trừ bị.

2009 – 2010, ông là Chỉ huy trưởng, truyền tin Không gian, Không quân trừ bị.

2010 – 2012, ông là Chỉ huy trưởng liên lạc phát triển chiến lược Không quân tại Ngũ giác đài.

2012 – 2013, ông thụ huấn tại Trường cao đẳng Không quân (Air War College, Maxwell AFB) tại căn cứ Không quân Maxwell, và hoàn tất văn bằng cao học về chiến lược.

2013- 2014, ông là Chỉ huy trưởng điều hành cứu xét những yêu cầu của các đơn vị thuộc Không quân trừ bị tại Ngũ giác đài.

Từ tháng 9 năm 2014, Đại tá Michael Phan phục vụ trong Không quân trừ bị tại Ngũ giác đài, trong vai trò Sĩ quan cao cấp cố vấn chính sách cho Phụ tá Thứ trưởng Bộ Không quân, giám sát, cung cấp và đề nghị những thay đổi kịp thời về các luật định và chính sách liên quan đến các lãnh vực đầu tư về nhân lực để bảo đảm thành công trong nhiệm vụ của Không quân trừ bị.

Bộ tư lệnh Không quân trừ bị Hoa Kỳ đặt tổng hành dinh tại Căn cứ Không quân Robins. Nhiệm vụ của Không quân trừ bị là cung cấp cho các lực lượng chiến đấu không quân sẵn sàng cất cánh, phi hành và chiến thắng. Quân nhân Không quân trừ bị góp phần chiến đấu đáng kể trong binh chủng. Hơn 20% các nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu của không quân Hoa Kỳ được không quân trừ bị thi hành.

Đại tá Michael phục vụ trong lực lượng Không quân trừ bị hơn 26 năm, ngoài ra ông còn làm việc trong lãnh vực dân sự liên quan đến các ngành chuyên môn về không gian và chế tạo phi cơ.

Hiện nay Đại tá Michael Phan đang phục vụ trong Không quân trừ bị Hoa Kỳ tại Ngũ Giác Đài.

Nam Yết / SBTN