07/03/2014 | 0

Đại sứ Syria chỉ được đi lại trong phạm vi 25 dặm

Đại sứ Syria chỉ được đi lại trong phạm vi 25 dặm

Washington, DC. (Reuters)
Bộ Ngoại Giao ra thông báo yêu cầu đại sứ của Syria tại Liên Hiệp Quốc là Bashar Ja’afari chỉ được phép đi lại trong phạm vi bán kính 25 dặm tại thành phố New York, tương tự như những hạn chế đã áp dụng với đại sứ Iran và Bắc Hàn.
Một nhóm ủng hộ phe đối lập Syria, mang tên “Liên Minh vì Syria Dân Chủ,” hoan nghênh thông báo trên, nói rằng trong vòng 6 tháng qua, ông Ja’afari đã tham gia vào cái mà họ miêu tả là một loạt các chuyến đi tuyên truyền trên toàn Hoa Kỳ để đánh lừa mọi người và gây mất đoàn kết giữa những người Syria ở đó. Khi được hỏi về việc ông Ja’afari xuất hiện trong một cuộc họp báo thường ngày ở thủ đô Wahington, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Jen Psaki cho biết, Hoa Kỳ đã gởi một công hàm ngoại giao tới đại diện thường trực của Phái Bộ Syria tại Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, thông báo rằng ông bị giới hạn di chuyển trong vòng bán kính 25 dặm.
Các đại sứ của một số quốc gia cũng từng bị Hoa Kỳ yêu cầu phải báo hoặc xin phép trước khi đi ra ngoài bán kính 25 dặm. Điều này được xem là bất thường chưa từng thực hiện trước đây với đại sứ Syria. Các nhà ngoại giao Iran và Bắc Hàn cũng từng bị yêu cầu chỉ được đi lại trong vòng bán kính 25 dặm tại thành phố New York. Ông Ja’afari, trong nhiều năm qua luôn bày tỏ thái độ công khai ủng hộ Tổng Thống Syria Bashar al Assad tại Liên Hiệp Quốc. – N. Trần