29/10/2013 | 0

ĐẠI SỨ PHÁP TẠI LIÊN HIỆP QUỐC KÊU GỌI ĐÀM PHÁN ĐỂ GIẢI QUYẾT CHIẾN TRANH TẠI CONGO

ĐẠI SỨ PHÁP TẠI LIÊN HIỆP QUỐC KÊU GỌI ĐÀM PHÁN ĐỂ GIẢI QUYẾT CHIẾN TRANH TẠI CONGO

Tin New York – Đại sứ Pháp tại Liên hiệp quốc Gerard Araud nói M23 và chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cần quay lại bàn đàm phán để giải quyết cuộc chiến. Sau khi nghe ông Martin Kobler là người chỉ huy lực lượng Liên hiệp quốc tại Congo hay MONUSCO tường trình trong phiên họp kín của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Araud nói ông Kobler cho biết căn bản là M23 sắp chấm dứt, nhưng Hội đồng muốn 2 bên quay lại bàn đàm phán ở Kampala.

Ngày hôm qua, quân đội chính phủ tuyên bố đã chiếm được căn cứ của dân quân ở Rutshuru, một quân nhân gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tử thương và một người khác bị thương. Chiến trận đã diễn ra sau khi đàm phán hòa bình tại thủ đô Kampala của Uganda đổ vỡ. Sau lời tuyên bố của Đại sứ Araud, Hội đồng Bảo an đưa ra một bản tuyên bố lên án M23 đã tấn công lực lượng Liên hiệp quốc. Cuộc đàm phán tại Kampala thất bại vì chính phủ Congo bác bỏ đòi hỏi ân xá cho những người lãnh đạo M23 và sát nhập dân quân M23 vào quân đội chính phủ.

Đây là lần thứ nhì đàm phán đổ vỡ trong thời gian 3 tháng và giao chiến trở lại. Trong cuối tháng 8, quân đội chính phủ và Trung Đoàn Can Thiệp đã buộc M23 phải rời bỏ những vị trí ở phía bắc thành phố Goma. M23 là một phần của quân đội Congo đã nổi loạn trong đầu năm 2012. Sau 3 ngày chiến thắng của quân đội chính phủ, tạo hy vọng quân đội Congo sẽ lại trừ được lực lượng loạn quân mạnh nhất trong nước.