10/02/2021 | 24

Đại sứ Nam Hàn tại Việt Nam cho rằng, đại dịch là cơ hội để giảm sự lệ thuộc vào Trung Cộng

Đại sứ Nam Hàn tại Việt Nam cho rằng, đại dịch là cơ hội để giảm sự lệ thuộc vào Trung Cộng

Ông Park Noh Wan- Nguồn hình Nhật Đăng, Tuổi trẻ

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 10 tháng 2 năm 2021 loan tin, ông Park Noh Wan, Đại sứ Nam Hàn tại Việt Nam đã cho rằng, đại dịch coronavirus 19 bùng phát đã trở thành cơ hội cho Nam Hàn giảm lệ thuộc vào Trung Cộng; đồng thời giúp cho quốc gia này tìm kiếm sự đa dạng hoá của chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Park, hơn 9,000 công ty Nam Hàn tại Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi bằng cách giảm tỉ lệ nhập cảng các vật liệu, phụ tùng, thiết bị, và tăng cường chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Ngoài ra, các công ty Nam Hàn sẽ chuyển giao kỹ thuật cho các công ty Việt Nam để giúp phía Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Ông Park cho biết, tổng đầu tư của Nam Hàn vào Việt Nam năm 2020 đã giảm 50% so với năm 2019; giảm mạnh nhất là lĩnh vực chế tạo với 55%, đây cũng là lĩnh vực thuộc thế mạnh của Nam Hàn. Ông Park nói rằng, sẽ có các công ty Nam Hàn mới đầu tư vào thị trường Việt Nam, tuy nhiên, việc quyết định của các công ty đang hoạt động không thể thực hiện khi lãnh đạo của các tập đoàn không thể sang Việt Nam do dịch. Vì vậy, nhà cầm quyền Cộng sản đã quyết định từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các chuyên gia Nam Hàn sang Việt Nam sẽ được nhập cảnh đặc biệt, được đi lại mà không cần cách ly.

An Nhiên