27/01/2017 | 1

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

New York, New York. (Reuters) – Trong ngày làm việc đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Mỹ Nikki Haley cam kết về một Liên Hiệp Quốc-Hoa Kỳ mới.

Đó là sức mạnh, ủng hộ đồng minh và thể hiện giá trị của Liên Hiệp Quốc đối với người Mỹ. Trò chuyện với phóng viên, bà Haley cho biết Hoa Kỳ sẽ khởi động ngay lập tức, cả thế giới sẽ nhìn thấy thay đổi trong cách làm việc của Hoa Kỳ. Từ nay họ không làm việc cần cù hơn mà thay vào đó, họ làm việc thông minh hơn. Bà Haley không trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo ngắn gọn, cam kết Hoa Kỳ không những tiếp tục ủng hộ đồng minh, mà còn tiếp tục theo dõi bất cứ ai chống lại họ. Bà nhấn mạnh đối với những nước phản đối chính sách Hoa Kỳ, chính phủ bà sẽ có phản ứng thích hợp.

Theo bà Haley, đây là thời điểm của sức mạnh, của hành động, là lúc Hoa Kỳ hoàn thành mọi công việc. Đối với điều đang được thực hiện, Hoa Kỳ sẽ làm điều đó tốt hơn. Đối với điều không có kết quả, Hoa Kỳ sẽ tìm cách sửa chữa. Đối với điều lỗi thời, Hoa Kỳ sẽ xóa bỏ nếu thấy không cần thiết. Là con gái của vợ chồng di dân Ấn Độ, bà Haley vừa rời khỏi chức vụ Thống đốc South Carolina để trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.

Trong buổi điều trần xác nhận, bà Haley ủng hộ chỉ trích của ông Trump đối với tổ chức 193 quốc gia này, cho rằng Liên Hiệp Quốc phân biệt đối xử với Israel. (Mai Đức)