Home Tin Tức Việt Nam Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mãn nhiệm kỳ

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mãn nhiệm kỳ

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mãn nhiệm kỳ

Theo đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, ông Davis Shear, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến chào từ biệt ông bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước này.
VOA dẫn thông báo của nhà nước Cộng sản Việt Nam nói rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã nói lời chúc mừng ông David Shear đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, và cho rằng quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp.”
Vẫn theo VOA, trang mạng của nhà nước Việt Nam không đề cập đến một số vấn đề vẫn còn gây căng thẳng trong quan hệ giữa Hà Nội và Washington, đặc biệt là vấn đề nhân quyền. VOA cho rằng, ông đại sứ David Shear đã trải qua một nhiệm kỳ không phải dễ dàng với rất nhiều điều cần phải được thúc đẩy tại Việt Nam, liên quan đến nhân quyền, và dân quyền.
Theo đài VOA, điều quan trọng nhất hiện nay đối với Việt Nam là cần khuyến cáo giới lãnh đạo Việt Nam nghĩ đến tương lai của đất nước chứ không phải tương lai của đảng Cộng sản Việt Nam, lại càng không chỉ nghĩ đến tương lai của những người nắm quyền theo kiểu cha truyền con nối. (S. Châu)

(0)