15/04/2018 | 0

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo tiếp tục không kích nếu Syria tiếp tục sử dụng khí độc

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo tiếp tục không kích nếu Syria tiếp tục sử dụng khí độc

New York. (CBS) – Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cho biết hôm 14/04, Tổng Thống Trump nói với bà rằng nếu chế độ Syria tiếp tục sử dụng khí độc, Hoa Kỳ sẵn sàng không kích một lần nữa.

Bà Nikki Haley nhắc lại thông điệp của ông Trump tại cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Bảo An.  Khi tổng thống Trump đặt ra ranh giới đỏ, tổng thống thực thi ranh giới đỏ. Bà Haley cho biết từ các cuộc không kích của Hoa Kỳ, Anh và Pháp, chương trình vũ khí hóa học của Syria bị tê liệt quá rõ ràng. Hoa Kỳ sẽ không cho phép chế độ Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học.

Hội Đồng Bảo An, bị bế tắc vì sự chia rẽ Đông Tây, gặp mặt vào ngày hôm qua. Hoa Kỳ, Anh và Pháp tuyên bố các cuộc không kích được thực hiện để bảo vệ thường dân và hợp lý theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và luật phát quốc tế. Bà Haley cáo buộc Nga bảo vệ tổng thống Syria Bashar al Assad và không bảo đảm rằng vũ khí hóa học của Syria bị phá hủy như chế độ của ông Assad cam kết vào năm 2013.

Tổng Thống Syria Bashar al Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học với thường dân ở thị trấn bên ngoài Damascus. Vào ngày 7 tháng 4, hơn 40 thường dân bị thiệt mạng trong vụ tấn công bị nghi ngờ là hóa học ở Douma. (Nguyên Trân)