09/05/2016 | 0

Đại sứ EU kêu gọi Bắc Kinh giảm sản lượng thép

Đại sứ EU kêu gọi Bắc Kinh giảm sản lượng thép

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Đại sứ của Liên minh châu Âu cho biết hôm thứ Hai là Trung Cộng cần phải nhanh chóng đối phó với vấn đề sản suất thép dư thừa, giữa lúc thế giới đang đối mặt với nhu cầu suy giảm về thép.

Đại sứ Liên Âu ông Hans Dietmar Schweisgut nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh là tất nhiên mọi người đều biết rằng chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống rất khó khăn trong lĩnh vực thép, đó là tình trạng dư thừa về thép, và mặc dầu đây là một vấn đề toàn cầu, nhưng không thể bỏ qua thực tế là hơn một nửa số thép sản xuất trên thế giới đến từ Trung Cộng .

Hoa Kỳ và Liên Âu trong tháng qua đã kêu gọi các hành động để giải quyết vấn đề dư thừa thép toàn cầu, nhưng 2 bên đã không đồng ý được về các biện pháp liên quan đến Trung Cộng . Bắc Kinh đã cho biết là họ đã đưa ra một số quyết định khó khăn nhất để cắt giảm sản xuất, và đổ lỗi cho vấn đề dư thừa thép là một vấn đề toàn cầu. Nhưng ông Schweisgut nói rằng các biện pháp của Trung Cộng là chưa đủ. Trung Cộng là quốc gia sản xuất thép hàng đầu của thế giới. (Lê Hoàng)