Đài Quan Sát Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền lên án vụ bắt giữ bà Trần Thị Nga

Đài Quan Sát Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền lên án vụ bắt giữ bà Trần Thị Nga

Đài Quan Sát Để Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền, một tổ chức liên đới của Liên Đoàn Quốc Tế Vì Nhân Quyền FIDH và Tổ Chức Thế Giới Chống Tra Tấn OMCT, vừa công bố thư ngỏ lên án vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga ở Việt Nam.

Đài Quan Sát cho biết họ được Ủy Ban Việt Nam Về Nhân Quyền thông báo về vụ bắt giữ tùy tiện đối với bà Trần Thị Nga, người bảo vệ quyền của người lao động và dân oan mất đất. Trong thư ngỏ cũng được gửi tới nhiều quan chức trong chính quyền Hà Nội, Đài Quan Sát lên án việc giam giữ tùy tiện bà Trần Thị Nga, cũng như những cáo buộc chống lại bà, có vẻ như để nhằm loại bỏ các hoạt động nhân quyền hợp pháp và ôn hòa của bà. Đài Quan Sát kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả bà Trần Thị Nga ngay lập tức và vô điều kiện và hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại bà.

Thư ngỏ của Đài Quan Sát kêu gọi mọi người quan tâm viết thư cho các cơ quan chính phủ ở Việt Nam để lên án vụ bắt giữ, đòi nhà cầm quyền cộng sản bảo đảm không xâm hại thân thể và tâm lý của bà cũng như của tất cả những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam; chấm dứt mọi hành động sách nhiễu, kể cả ở mức độ pháp lý, chống lại bà Trần Thị Nga cũng như chống lại tất cả những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam; và sửa đổi Điều 88 Bộ Luật Hình Sự cho phù hợp với những chuẩn mực nhân quyền quốc tế.

Huy Lam / SBTN