Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi kỷ niệm 7 năm hoạt động

Vào trưa Chúa Nhật 20/5/2018, Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã tổ chức buổi kỷ niệm 7 năm hoạt động của đài tại thành phố Westminster Nam California với sự tham dự của những đại diện hội đoàn, những cá nhân, đã hỗ trợ cho đài trong 7 năm qua.