Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi kỷ niệm 6 năm hoặt động tại Nam California

Vào trưa Chúa Nhật 14/5/2017, Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi là chương trình phát thanh về Việt Nam hàng ngày đã có buổi kỷ niệm 6 năm hoạt động tại thành phố Westminster Nam California. Buổi lễ kỷ niệm sự hiện của các đại diện đoàn thể và thân hữu.