Đại Phá Quân Thanh – Hoàng Thi Thơ

Cách đây 228 năm, vào một mùa xuân Kỷ Dậu 1789, Vua Quang Trung đã đại phá 20 vạn quân Thanh vào ngày Mồng Năm Tết, đánh đuổi Tôn Sĩ Nghị về nước, dành lại chủ quyền độc lập cho nước Việt Nam. Đây là một trong những chiến công hào hùng của dân quân Việt Nam trước kẻ thù truyền kiếp Bắc phương. Bài học lịch sử từ chiến thắng quân Thanh của vua Quang Trung rất rõ: nếu có một vị lãnh đạo tài ba, đoàn kết được dân Việt lại, thì kẻ thù xâm lược nào cũng sẽ bị dân tộc Việt Nam đánh bại.

Nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu, mời quí độc giả cùng nghe lại bản hùng ca Đại Phá Quân Thanh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, để hung đúc thêm tinh thần chống giặc ngoại xâm của cha ông ngày trước:

Ai phá tan quân Sầm Nghi Đống? Vua Quang Trung…

Đất Đống Đa chôn vạn quân thù…