Đại nhạc hội gây quỹ xây dựng đền thờ Quốc Tổ hải ngoại

Vào tối Chúa Nhật 2/12/2018 tại thành phố Garden Grove Nam California, đông đảo các vị lãnh đạo tinh thần, các đại diện đoàn thể và đồng hương đã tham dự Đại Nhạc Hội Gây Quỹ Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hải Ngoại do ban vận động gồm nhiều thành phần tổ chức.