Đại nhạc hội Cám Ơn Anh tại Tampa – Florida

Để ghi nhớ công ơn của các anh hùng VNCH đã hy sinh thân mình vì nước, cộng đồng Việt tại Tampa – Florida đã cùng nhau tổ chức một đại nhạc hội Cám Ơn Anh vào ngày 22/7 vừa qua. Đại nhạc hội này cũng nhằm mục đích góp một bàn tay vào đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 11 tại California vào tháng 8 tới đây.