Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – tại San Jose vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 với sự góp mặt nhiều nghệ sĩ của Trung tâm Asia và SBTN.

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – tại San Jose vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 với sự góp mặt nhiều nghệ sĩ của Trung tâm Asia và SBTN.

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – Người Thương Phế Binh VNCH được tổ chức hằng năm nhằm tiếp nối chương trình gây quỹ để yểm trợ anh em Thương Phế Binh VNCH đang sống trong hoàn cảnh khốn khó tại quê nhà. Đại Nhạc Hội được sự bảo trợ của đài truyền hình SBTN, Trung Tâm Asia & Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH.

Năm nay, Đại Nhạc Hội sẽ được tổ chức tại San Jose vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7, với sự hỗ trợ của hơn 40 hội đoàn, tất cả các cơ quan truyền thông báo chí và sự góp mặt của hơn 50 anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Asia và SBTN.