Đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 12 tại Nam California

Đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 12 tại Nam California

Chủ Nhật 21/7/2019. đại nhạc hội Cám Ơn Anh lần thứ 12 đã được tổ chức tại sân vận động của trường trung học Los Amigos thành phố Fountain Valley Nam California với sự tham dự của hàng ngàn đồng hương.