09/01/2016 | 1

Đài Loan: Ứng cử viên tổng thống vận động tuần cuối cùng

Đài Loan: Ứng cử viên tổng thống vận động tuần cuối cùng

Đài Bắc, Đài Loan. (Reuters) – Hai ứng cử viên Tổng thống Đài Loan Eric Chu hay Chu Lập Luân và Tsai Ing-wen hay Sái Anh Văn đã phát động chiến dịch vận động cho tuần lễ cuối cùng.

Ông Chu là ứng cử viên của Quốc dân đảng đã dẫn đầu cuộc tuần hành với hàng ngàn người tham dự đi xuyên qua các con đường phố thủ đô Đài Bắc. Trong lúc đó bà Sái Anh Văn, ứng cử viên của đảng Dân chủ Tiến bộ bắt đầu vận động tại huyện Bình Đông ở miền Nam Đài Loan. Ngày cuối tuần bắt đầu cho tuần lễ vận động cuối cùng đã được người Đài Loan gọi là ngày Cuối tuần Vàng, các ứng cử viên bắt đầu nỗ lực hết sức để vận động.

Người ủng hộ ông Chu đã vẫy quốc kỳ, đội mũ có phù hiệu Quốc dân đảng. Một người ủng hộ nói rằng với sự ủng hộ đông đảo như thế này, ông Chu sẽ chắc chắn thắng cử. Sau khi tuần hành, người ủng hộ ông Chu tập trung tại quãng trường Tự Do. Ông Chu đã nói to trước đám đông rằng, lá phiếu của họ không chỉ chọn lựa ông ta mà còn là sự chọn lựa cho tương lai Đài Loan.

Tại thành phố Bình Đông, bà Sái Văn Anh đứng sau các tấm kiếng chống đạn đã nói với người ủng hộ rằng, họ phải chắc chắc giúp cho bà ta thắng cử. Theo kết quả các cuộc thăm dò, bà Sái Anh Văn đang là ứng cử viên dẫn đầu và cuộc bầu cử vào ngày 16 tháng Giêng sẽ là ngày lịch sử, lần đầu tiên đảng Dân chủ Tiến bộ chiếm đa số ghế trong quốc hội. (Robert Võ)