07/11/2015 | 0

Đài Loan: Đảng đối lập chỉ trích cuộc họp Mã – Tập

Đài Loan: Đảng đối lập chỉ trích cuộc họp Mã – Tập

Vân Lâm – Đài Loan. (Reuters) – Chủ tịch đảng Dân chủ Tiến bộ Đài loan Sái Anh Văn, ứng cử viên hàng đầu của cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào tháng Giêng đã nói với báo chí tại Vân Lâm rằng sau khi nhìn thấy hai ông Mã và Tập gặp nhau, bà ta tin tưởng hầu hết người dân Đài Loan đều bất mãn.

Bà ta tin tưởng đảng Dân chủ Tiến bộ có thể lãnh đạo nhân dân Đài Loan bày tỏ tiếng nói thực sự. Đảng Dân quốc thiếu dân chủ, chương trình chính trị không được người dân ủng hộ và người dân Đài Loan chắc chắn không chấp nhận việc làm của đảng này. Nguyên thủ của 2 nước Trung hoa Dân quốc và Cộng sản đã gặp nhau lần đầu tiên trong thời gian trên 60 năm tại Singapore trong ngày Thứ Bảy.

Cuộc họp diễn ra trong lúc tinh thần chống Bắc Kinh đang lên cao ở Đài Loan và các kết quả thăm dò cho thấy đảng Dân chủ Tiến bộ theo chủ trương tuyên bố Đài Loan độc lập sẽ chiến thắng. (Robert Võ)