01/05/2014 | 1

Đài Loan biểu tình nhân ngày Lao Động

Đài Loan biểu tình nhân ngày Lao Động

Đài Bắc, Đài Bắc. (Reuters) – Hàng ngàn người Đài Loan đã tập trung trước dinh tổng thống trước khi tuần hành trên đường phố Đài Bắc đòi hỏi cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
Mặc áo mưa, người biểu tình cầm những biếu ngữ như phản đối trả lương thấp, đấm tay vào không khí hô to các khậu hiệu. Một đại diện công nhân nói rằng vấn đề lớn ở Đài Loan là trả lương thấp.
Các ưu tiên của Đài Loan là nền kinh tế, nhưng đồng tiền đã tập trung cho một nhóm thiểu số xiết cổ công nhân, và cuộc biểu tình hôm nay nhằm đòi chính phủ thay đổi các chính sách sai lầm. Một người biểu tình khác nói công nhân làm việc không chính thức trở thành công nhân loại 2 trong nước.
Đây là điều hoàn toàn bất công. Đài Loan đã trở thành quốc gia của các loại điện tử cao kỷ, như công ty Foxconn đã sản xuất nhiều loại iPhones.
Nhưng sự sản xuất tạo cho Đài Loan trở thành con hổ Á Châu trong thập niên 1980 đã từ di chuyển vào lục địa là nơi giá công nhân rẻ. (H. Võ)